Алсын хараа

Улс орны үйлдвэрийн хөгжил болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангах түвшинд үл эвдэх сорилын ажил үйлчилгээ явагдах байхын тулд нийгэмлэг үл эвдэх сорил шалгалт болон оношилгооны технологийн хөгжилт, ажилтны мэргэшүүлэлт ба баталгаажуулалтын даяарчлал, олон улсын хөгжлийн чиг хандлагыг барьсан алсын хараатай бодлого, журамтай байна.